ChatGPT là gì? Ứng dụng của ChatGPT

Tiện ích

ChatGPT là một chatbot mô hình ngôn ngữ lớn được OpenAI phát triển dựa trên GPT-3.5, có một khả năng tương tác ở dạng đối thoại đàm thoại và đưa ra những phản hồi có vẻ giống con người một cách đáng ngạc nhiên.

ChatGPT hiện tại đang được dùng như một công cụ hỗ trợ thực hiện các tác vụ như soạn email, viết luận và viết code

Học tăng cường với phản hồi của con người (RLHF) là một lớp đào tạo bổ sung sử dụng phản hồi của con người để giúp ChatGPT tìm hiểu khả năng làm theo chỉ dẫn và tạo ra phản hồi làm hài lòng con người.

ChatGPT hiện được cung cấp miễn phí cho người dùng vì công cụ này đang trong giai đoạn nghiên cứu và thu thập các phản hồi.

Ai đã xây dựng ChatGPT?

ChatGPT được ra mắt vào vào ngày 30 tháng 11 năm 2022 bởi công ty trí tuệ nhân tạo OpenAI có trụ sở tại San Francisco,  OpenAI Inc. là công ty mẹ phi lợi nhuận của OpenAI LP hoạt động vì lợi nhuận.

OpenAI nổi tiếng với DALL·E nổi tiếng, một mô hình học sâu tạo ra hình ảnh từ các hướng dẫn văn bản được gọi là lời nhắc.

Giám đốc điều hành là Sam Altman, người trước đây là chủ tịch của Y Combinator.

Microsoft là đối tác và nhà đầu tư với số tiền 1 tỷ đô la. Họ đã cùng nhau phát triển Nền tảng Azure AI.

Mô hình ngôn ngữ lớn

ChatGPT là một mô hình ngôn ngữ lớn (LLM). Mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) được đào tạo với lượng dữ liệu khổng lồ để dự đoán chính xác từ nào tiếp theo trong câu.

Người ta phát hiện ra rằng việc tăng lượng dữ liệu sẽ làm tăng khả năng làm được nhiều việc hơn của các mô hình ngôn ngữ.

ChatGPT được đào tạo như thế nào?

GPT-3.5 đã được đào tạo dựa trên lượng dữ liệu khổng lồ về mã và thông tin từ internet, bao gồm các nguồn như thảo luận Reddit, để giúp ChatGPT học cách đối thoại và đạt được phong cách phản hồi của con người.

ChatGPT cũng được đào tạo bằng cách sử dụng phản hồi của con người (một kỹ thuật gọi là Học tăng cường với phản hồi của con người) để AI biết được những gì con người mong đợi khi họ đặt câu hỏi. Đào tạo LLM theo cách này là một cuộc cách mạng vì nó không chỉ đơn giản là đào tạo LLM để dự đoán từ tiếp theo.

Hạn chế của ChatGPT là gì?

  • Hạn chế về phản ứng độc hại: ChatGPT được lập trình đặc biệt để không cung cấp các phản hồi độc hại hoặc có hại. Vì vậy, nó sẽ tránh trả lời những loại câu hỏi.
  • Chất lượng câu trả lời phụ thuộc vào chất lượng chỉ đường: Một hạn chế quan trọng của ChatGPT là chất lượng của đầu ra phụ thuộc vào chất lượng của đầu vào. Nói cách khác, hướng dẫn của chuyên gia (lời nhắc) tạo ra câu trả lời tốt hơn.
  • Câu trả lời không phải lúc nào cũng đúng: Một hạn chế khác là vì nó được đào tạo để cung cấp câu trả lời phù hợp với con người, nên câu trả lời có thể đánh lừa con người rằng kết quả đầu ra là chính xác.

ChatGPT là tốt hay xấu? AI đang chiếm lĩnh thế giới? 

Có lẽ là chưa, nhưng theo Altman của OpenAI chắc chắn nghĩ rằng trí thông minh như con người đối với AI giờ đây không còn xa nữa.

Tổng kết

Bài viết giúp chúng ta tìm hiểu về ChatGPT và những thông tin liên quan đến nó. Hi vọng bài viết đã mang đến bạn các thông tin bổ ích. Xin cảm ơn!