So sánh công việc Business Analyst và Data Analyst

Business Data Analysis

Business Analyst (BA) và Data Analyst (DA) là hai vị trí công việc quan trọng trong doanh nghiệp về công nghệ. Họ đều là những nhân viên cần thiết để hỗ trợ các doanh nghiệp trong việc quản lý, phân tích và định hướng cho các dự án và hoạt động kinh doanh. BA chịu trách nhiệm để phân tích nhu cầu của khách hàng và đưa ra các giải pháp kinh doanh. Trong khi đó, DA chịu trách nhiệm để phân tích dữ liệu và trình bày kết quả cho doanh nghiệp.

Hiểu về khái niệm Business Analyst và Data Analyst

BA được gọi là chuyên viên phân tích nghiệp vụ. Họ sẽ phân tích nhu cầu của khách hàng và khả năng đáp ứng của nhóm nội bộ để đưa ra các giải pháp kinh doanh. BA sẽ phân tích hệ thống, chức năng và yêu cầu dịch vụ của các lĩnh vực liên quan để hoàn thành mục tiêu công việc. BA sẽ kết nối với các bên liên quan, như khách hàng, team Dev, team QA để hoàn thành dự án.

DA là một chuyên viên phân tích dữ liệu, có trách nhiệm sử dụng các công cụ phân tích để khám phá, đánh giá và trình bày dữ liệu cho mục đích giúp doanh nghiệp quản lý và đưa ra quyết định. Data Analyst sẽ làm việc với dữ liệu lớn và sử dụng các kỹ thuật phân tích để tìm ra các mẫu hoặc xu hướng, để giúp doanh nghiệp quản lý dữ liệu và tiếp cận đến các quyết định kinh doanh tốt hơn.

Hạng mục công việc giữa Business Analyst (BA) và Data Analyst (DA)

Business Analyst (BA):

 • Phân tích yêu cầu kinh doanh và tìm ra giải pháp phù hợp.
 • Kết nối với các bên liên quan, chất kết dính giữa khách hàng, team Dev, team QA…
 • Xác định chiến lượng và đưa ra workflow cho công việc.
 • Dự báo và quản lý chi phí dự án.
 • Giải quyết các vấn đề kinh doanh và cung cấp giải pháp tốt nhất cho doanh nghiệp.

Data Analyst (DA):

 • Phân tích và xử lý dữ liệu.
 • Xây dựng các mô hình dự báo và đánh giá hiệu quả.
 • Trực quan hoá và trình bày dữ liệu để cung cấp bản tóm tắt cần thiết.
 • Tìm ra các mẫu dữ liệu và mô hình dữ liệu phức tạp.
 • Tổng hợp và đề xuất các giải pháp dựa trên dữ liệu.
 • Lưu ý rằng, các hạng mục công việc này có thể khác nhau tùy theo từng doanh nghiệp và vị trí cụ thể.

Mức lương của Business Analyst và Data Analyst ở Úc bao nhiêu?

Tùy thuộc vào nhiều yếu tố như kinh nghiệm, địa điểm, kỹ năng và công ty mà họ làm việc. Nhưng trong thị trường Úc, trung bình mức lương cho 2 vị trí rơi vào khoảng:

 •  Business Analyst: từ 80.000 AUD đến 120.000 AUD / năm
 • Data Analyst:: từ 80.000 AUD đến 140.000 AUD / năm.

Tuy nhiên, mức lương này có thể thay đổi và tùy thuộc vào từng công ty và từng vị trí cụ thể.