Phân biệt m / lm / l.facebook.com trong Google Analytics

Các nhà quảng cáo Facebook đang gặp khó khăn ở việc phân biệt các cụm từ lm.facebook.com, l.facebook.com, m.facebook.com, web.facebook.com, v.v.) trong Google Analytics? Tại sao chúng được chia thành các hàng khác nhau trong báo cáo Google Analytics của chúng tôi? Làm cách nào có thể kết hợp tất cả các lượt referral trên […]

Xem thêm