“Professional mode” của Facebook là gì? Cách bật Chế độ chuyên nghiệp để kiếm tiền từ FB

Các nhà sáng tạo trên Facebook hiện có thể sử dụng chế độ chuyên nghiệp của Meta để kiếm thêm tiền. Cách đây gần một năm, Meta đã thông báo về việc mở rộng toàn cầu chế độ chuyên nghiệp, một sản phẩm mà Meta đã bắt đầu thử nghiệm vào năm 2021. Giờ đây, […]

Xem thêm

ChatGPT là gì? Ứng dụng của ChatGPT

ChatGPT là một chatbot mô hình ngôn ngữ lớn được OpenAI phát triển dựa trên GPT-3.5, có một khả năng tương tác ở dạng đối thoại đàm thoại và đưa ra những phản hồi có vẻ giống con người một cách đáng ngạc nhiên. ChatGPT hiện tại đang được dùng như một công cụ hỗ […]

Xem thêm